Du är här: 

Ny modell för bygglovstaxan

Den 1 januari 2017 införde Gävle kommun en ny modell för bygglovstaxan. Du som ska ansöka om bygglov kommer nu enklare och på förhand att kunna få veta vad bygglovet kostar.

Den nya modellen innebär att avgiften för att få ett bygglov hos kommunen helt kommer att baseras på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som idag, på den tänkta byggnationens yta. Ett bygglov för till exempel garage kommer att kosta en viss summa, sedan är de oväsentligt om garaget är 20 eller 70 kvadratmeter stort. 

I den nya avgiftsmodellen finns även uppgifter på vad nybyggnadskarta och utstakning kostar. Taxan beslutades av kommunfullmäktige i Gävle 2016-12-12 och grundas på rekommendationer från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-19