Ovårdad tomt

Högt gräs

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen

Gävle kommuns Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar för att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.

För att undvika att höga växter eller uthängande grenar skymmer trafikanter och gånggare och cyklister på trottoar finns siktregler för hur höga växterna på tomtmark längs utfarter och korsningar får bli. Följ dem för att undvika trafikolyckor.

En anmälan om en ovårdad tomt kan du göra anonymt men alltid skriftligt till Samhällsbygggnad Gävles avdelning Bygglov. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-24