Du är här: 

Friköpsrätt och priser

Alla tomträttshavare i Gävle kommun har rätt att friköpa sin tomträtt. Det kan göras närsomhelst under avgäldsperioden.

Så här friköper du din tomträtt

  • Skicka in en förfrågan om friköpspris via vårt formulär. Samhällsbyggnad Gävle granskar då tomträttsavtalet och beräknar priset.

  • Därefter får du svar via den e-postadress du angav i formuläret, om vad din tomträtt skulle kosta att friköpa.

  • Vill du sedan friköpa tomträtten måste du göra klart med finansiering (t.ex banklån) och höra av dig till Samhällsbyggnad Gävle ca sex veckor innan önskat tillträde. (Företrädelsevis via formuläret Förfrågan om friköpspris).

  • Efter ca en till två veckor skickar Samhällsbyggnad Gävle hem köpekontraktet i två exemplar. Underteckna båda kontrakten och skicka tillbaka dem till Samhällsbyggnad Gävle, 801 84 Gävle.

  • När båda köpekontrakten är undertecknade och Samhällsbyggnad Gävle har mottagit dem, skickas en faktura på köpeskillingen till dig. Fakturan ska vara betald senast på tillträdesdagen.

  • Efter du har betalat in köpeskillingen, tar det ca en till två veckor efter registrerad inbetalning till det att du får tillbaka det ena köpekontraktet, undertecknat av kommunen.

  • Samhällsbyggnad Gävle ansöker om lagfart och du som tomträttshavare står för kostnaden. När lagfarten är beviljad skickas fakturan ut, normalt efter ca en till två månader efter köpets genomförande. 

Friköpspriserna baseras på marktaxeringsvärdet och prisstatistik. Avdrag görs för VA och trädgårdsanläggningar. Friköpspriserna höjs normalt varje år men tomträttsavgälderna är oförändrade under avgäldsperioden, i de flesta fall 10 eller 20 år.

Det är Kommunfullmäktige som beslutar om friköpspriser.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-31