Sotning

Rengöring och brandskyddskontroll är obligatoriskt för alla eldstäder. Gävle kommun har övergripande ansvar för sotningen, men det praktiska arbetet utförs av Sotningsväsendet i Gävle AB

Sotning är obligatorisk i alla eldstäder. Den består av två moment, rengöring och brandskyddskontroll. Momenten utförs normalt vid olika tillfällen. Rengöring av imkanaler vid spisfläktar är inte obligatorisk - men rekommenderas.

Gävle kommun har övergripande ansvar

Det praktiska arbetet utförs av Sotningsväsendet i Gävle AB enligt avtal mellan dem och Gävle kommun. Sotningsväsendet blev utlagt på entreprenad år 2002.

Får du sota själv?

Du som fastighetsägare har rätt att själv sköta rengöringen av din eldstad - under vissa förutsättningar - men brandskyddskontrollen måste göras av sotaren.

Vill du sköta rengöringsdelen av sotningen själv ansöker du om detta hos Gästrike Räddningstjänst på blanketten "Ansökan om egensotning", se höger meny. Blanketten kan du även hämta hos Kundtjänst i Stadshuset. Där kan du också få en broschyr om sotning.

Övrig sotningsservice och priser

Mer information om sotning, annan service och priser hittar du på Sotningsväsendets och Gästrike Räddningstjänsts webbplatser.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-16