Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial. Radon syns inte och det enda sättet att få veta om din bostad har förhöjda radonhalter i inomhusluften är att mäta.

Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer. Risken att få lungcancer av radon är störst om den som bor i ett radonhus även är rökare och bor i huset under en lång tid. Radonhalten i en bostad kan sänkas på flera olika sätt beroende på källan. Till exempel kan en förbättrad ventilation minska radonhalterna där strålningen kommer från byggnadsmaterialet (oftast blåbetong).

Riktvärde för radonhalt i bostäder

Riktvärdet för radongashalt i bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) inomhusluft. Riktvärdet gäller för alla bostäder. Enligt riksdagens miljökvalitetsmål "God bebyggd miljö" ska alla bostäder uppfylla riktvärdet för radongashalt på 200 Bq/m3 senast år 2020.

Mätvärden för Gävle kommun

I kartan nedan kan du se årsmedelvärden för radonmätningar som gjorts i Gävle kommun.
Klicka här för att öppna kartan i nytt fönster.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-10