Radonmätning

Att mäta radonhalten i inomhusluft är mycket enkelt. Den vanligaste metoden för mätning av radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor.

Vanligtvis bör du mäta under perioden 1 oktober till 30 april.

När bör mätningen göras

För alla bostäder gäller att mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två men helst tre månader för att få ett årsmedelvärde. Du och din familj ska leva precis som vanligt under tiden som en sådan långtidsmätning pågår. Kortare indikerande mätningar kan du också göra under andra tider på året.Vanligtvis bör du mäta under perioden 1 oktober till 30 april.

Var ska du mäta

Som fastighetsägare uppmanas du att mäta radonhalten i de av dina fastigheter som innehåller bostäder eller offentliga lokaler.

För flerfamiljshus gäller att samtliga bostäder som har markkontakt (utan underliggande källare) ska kontrollmätas. Därutöver bör mätning göras i minst en lägenhet per plan, totalt ska minst 20 procent av lägenheterna som inte har markkontakt kontrollmätas.

Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

För skolor och förskolor finns andra riktlinjer för mätning. Kontakta Gävle kommun för mer information om någon av dina fastigheter innehåller denna typ av lokaler eller om du har frågor kring radonmätningar i flerfamiljshus.  

Mätvärden för Gävle kommun

I kartan nedan kan du se årsmedelvärden för radonmätningar som gjorts i Gävle kommun.
Klicka här för att öppna kartan i nytt fönster.

 

Beställa mätning

Här kan du se exempel på ackrediterade laboratorium som utför radonmätningar. Välj vilket företag du vill beställa ifrån. Beställ senast i januari för att hinna genomföra mätningen under säsongen.  Korttidsmätningar kan göras året runt men ger inget årsmedelvärde.

Observera att mätningsresultaten kommer att registreras i våra register och därmed bli offentliga.

Beställning för privatpersoner

Beställning för företag/övriga

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-15