Temperatur och drag

De flesta människor uppfattar en inomhustemperatur på 20-24 grader som behaglig. Det får inte vara kallare än 18 grader inomhus i en bostad och inte varmare än 24 grader (26 grader på sommaren).

Vid extrema köldknäppar eller värmeböljor görs undantag. På förskolor och där äldre eller rörelsehindrade personer vistas bör det inte vara kallare än 20 grader.

Är du missnöjd med temperatur eller drag

Om du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster under längre tid upplever att inomhustemperaturen i bostaden är för låg eller för hög bör du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder kan du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst vända dig till Gävle kommun för att få hjälp och information. Detta gör du genom att fylla i blanketten Störning, anmälan, eller e-tjänsten Anmälan om störning, som du hittar till höger på sidan.

Dragig miljö gör att det känns kallt

Hur du upplever inomhusklimatet beror på många olika faktorer. Utsätts du för drag kan temperaturen kännas lägre än vad den visar på termometern. Drag uppkommer oftast genom att kall luft kommer in genom friskluftsventiler eller otätheter i fönster och dörrar eller kanske genom en otät yttervägg.

Lufthastigheten i ett rum vid normalt rumstemperatur bör inte överstiga 0,15 meter per sekund. Tänk på att inte skymma elementen med möbler eller gardiner eftersom det kan hindra elementen från att värma kall luft som kommer in vid fönstret.

Torr eller fuktig luft

Den relativa fuktigheten kan också påverka vår uppfattning om hur varmt det är i vår lägenhet. Vid normala inomhustemperaturer bör den relativa fuktigheten ligga mellan 25-50 procent, om den blir för hög finns risk för till exempel kvalstertillväxt.

Upplever du att inomhusluften känns för torr, kan det ofta bero på att inomhustemperaturen är för varm men även på att luften innehåller mycket damm eller andra föroreningar. Ett tips kan vara att sänka inomhustemperaturen någon grad för att se om besvären försvinner. Det är givetvis även viktigt att bostadens ventilationssystem fungerar som det ska.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-19