Ventilation och lukt

För att du ska må bra inomhus är det viktigt att ventilationen fungerar. Gammal och smutsig luft inomhus ska bytas ut mot ny ”friskare” luft som kommer utifrån

I din bostad bör minst hälften av rumsluften bytas på en timme för att ventilationen ska anses tillräcklig. I inomhusluften koncentreras ämnen och partiklar som påverkar oss negativt om den inte ventileras bort. Det kan vara koldioxid från människor och djur, damm, rök, radon, fukt och mögel.

Är du missnöjd med ventilationen

Om du är missnöjd med hur din ventilation fungerar ska du kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för din inomhusmiljö. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. Dessa ska även kontrollera ventilationen med bestämda intervaller.

Får du ingen hjälp kan du vända dig till Gävle kommun som kan kräva utredning och eventuell åtgärd. Du som äger din bostad kontaktar ett konsultföretag för råd.

Om du vill anmäla missnöje till Gävle kommun använder du blanketten Störning, anmälan, eller e-tjänsten Anmälan om störning, som du hittar till höger på sidan.

Tecken på att din ventilation inte fungerar

  • Luften känns instängd och unken
  • Fukt skapas på insidan av fönstren
  • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter att du duschat
  • Det förekommer lukt från en annan plats än din egen bostad, exempelvis matos eller röklukt
  • Ventilationsdon i kök och badrum suger inte tag i en pappersbit som du håller upp framför dem

Förbättra ventilationen i din bostad

  • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras
  • Vädra ofta och effektivt med korsdrag korta stunder
  • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet
  • Bor du i hus med självdragsventilation utan friskluftsventiler kan du ta bort en del av tätningslisten i överkanten av fönstren i sovrum och vardagsrum

Besvärande lukter

Matos, tobaksrök och soplukt är exempel på lukter som ibland tar sig in ifrån grannar, trapphus eller restauranger i närheten. För att förebygga problem med lukt i lägenheten så bör du hålla friskluftsventilerna öppna i bostaden.

Problem med lukt kan uppstå om det skapas ett undertryck i lägenheten som gör att det tränger in luft från trapphus och andra lägenheter till din bostad. Luktproblem kan även bero på otäta ventilationskanaler, otätheter i huset eller luft utifrån som tränger in.

I första hand vänder du dig till din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening vid klagomål. Får du ingen hjälp där kan du kontakta Gävle kommun och göra en anmälan om störning. Detta gör du genom att fylla i blanketten Anmälan, störning, som du hittar till höger på sidan.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-18