Så ansöker du om bygglov

För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar.

För en snabb handläggning bör dessutom alla lagfarna ägare skriva under ansökan.

Första steget - nybyggnadskartan

När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggnad, krävs oftast en nybyggnadskarta. Att beställa den från Samhällsbyggnad Gävle är ditt första steg i att ansöka om bygglov. Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Blankett för att beställa nybyggnadskarta hittar du till höger på sidan. Den levereras inom tre veckor. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan, den varierar beroende på åtgärd, tomtstorlek m.m. Vid enklare åtgärder kan du använda en egen karta eller beställa ett gratis kartunderlagfrån Samhällsbyggnad Gävle. Det levereras inom två veckor, oftast snabbare. Blankett för att beställa kartunderlag hittar du till höger på sidan.

Handläggningsprocessen

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra ta del av handläggningsprocessen. Nedan finner du information om hur handläggningen går till, vad det kostar och hur lång tid det tar. Du får även veta vad du behöver bidra med och vilken service vi erbjuder.
Nybyggnadskarta/kartudrag - så fungerar det

Andra steget - bygglovsansökan

Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilken åtgärd du söker bygglov för. Nedan hittar checklistor för de vanligaste byggprojekten. Observera att det kan komma att krävas ytterligare handlingar/ritningar utöver de som anges nedan i de olika typerna av ärenden.

Krav på ritningarna

  • Ritningarna ska förses med mått
  • Ritningarna ska redovisas på vitt (ej rutat) papper och vara fackmannamässigt utförda.
  • Aktuella om- och tillbyggnader ska markeras tydligt på inlämnade ritningar, färgmarkering får inte användas

Handläggningstid

Tänk på att söka bygglov i god tid.  Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas en gång med högst 10 veckor.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-18

Behöver du en kontrollansvarig?

För nästan alla lovpliktiga åtgärder krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig

Glöm inte kontrollplanen

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Lämna in den samtidigt som du ansöker om lov. Kontrollplan

E-tjänst för beställning av nybyggnadskarta och kartutdrag

Nu kan du via vår e-tjänst beställa nybyggnadskarta eller kartutdrag inför din bygglovsansökan. Beställ här!