Vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadens storlek och hur komplicerat ärendet är.

Även om du tar tillbaka din ansökan kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

Förhandsbesked på kostnaderna?

Tyvärr kan du sällan få en exakt uppgift i förväg om vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendets gång uppstå nya frågor.

Nya avgifter från och med 2017-01-01

Den 1 januari 2017 införde Gävle kommun en ny modell för bygglovstaxan. Du som ska ansöka om bygglov kommer nu enklare och på förhand att kunna få veta vad bygglovet kostar.

Den nya modellen innebär att avgiften för att få ett bygglov hos kommunen helt kommer att baseras på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som idag, på den tänkta byggnationens yta. Ett bygglov för till exempel garage kommer att kosta en viss summa, sedan är de oväsentligt om garaget är 20 eller 70 kvadratmeter stort.

Den nya avgiftsmodellen innefattar också nybyggnadskarta och utstakning. Den beslutades av kommunfullmäktige i Gävle 2016-12-12 och grundas på rekommendationer från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Avgifter för bygglov från och med 2017-01-01 hittar du i högerspalten. Avgifterna gäller för bygglov som kommer in från och med 1 januari 2017.

Svartbygge (olovligt byggande)

Att bygga utan bygglov är olagligt och kan bli dyrt. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-18