Rivningslov

Om du ska riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Då prövas bland annat om byggnaden får rivas enligt gällande detaljplan.

Rivningslovsprocessen

Innan du ansöker om rivningslov kan det vara bra att ta del av processen för rivningslov. Där kan du se vad som händer med ett ärende från förberedelser och ansökan hela vägen till slutsamråd och slutbesked.

När behöver du rivningslov?

Om du behöver rivningslov eller inte beror på vad du ska riva och var du ska göra det. Under Behövs rivningslov? får du veta när du måste ansöka om lov.

Ansök om rivningslov

Under Så här ansöker du om rivningslov kan du läsa hur du går tillväga för att ansöka om rivningslov.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-02