Du är här: 

Byggprojekt

I kommunen pågår det alltid nya planer och byggprojekt. Nedan ser du några av de projekt som är aktuella just nu. I den gröna rutan i högermenyn - Utveckla Gävle, kan du läsa mer om vilka bostadsprojekt som är aktuella.

Kungsbäck
Inom området Kungsbäck pågår arbete med att sälja mark till byggherre som ska bygga bostäder. Området ligger intill Högskolan i Gävle och kan innehålla ca 400 lägenheter, varav ca 300 st ska byggas som studentbostäder. Utöver bostäder kommer detaljplanen att möjliggöra en matbutik om ca 1000 kvm i bottenvåning.

Södra Hemlingby
När Gävle växer behöver fler bostäder skapas i attraktiva områden. Södra Hemlingby är ett sådant. Här planerar Samhällsbyggnad Gävle för ett helt nytt bostadsområde med cirka 550 bostäder söder om befintligt bostadsområde i Hemlingby. 

Nya bostäder byggs i Lindbacka
Lindbacka började byggas för åtta år sedan och nu byggs etapp 3, med 45 nya bostäder, nordväst om de redan byggda husen. Byggnationerna väntas vara klara sommaren 2018.

Lekplatsen i Stadsträdgården blir större och bättre
Upprustningen av lekplatsen i Stadsträdgården kommer att fortsätta under våren och förväntas vara klar 2016. Den nya lekplatsen kommer att bli större och bättre. Bland de nya lekredskapen finns till exempel en jätte-gungställning, volträcke, balansstolpar med rep och en liten hinderbana.

Tickselbäcken 
Under våren 2016 fortsätter genomförandet av den stora upprustningen av utemiljön i området runt Tickselbäcken som rinner genom Sätra centrum. Projektet beräknas vara klart under försommaren. Klicka på rubriken för mer information.

Stenebergsparken
Lekplatsen i Stenebergsparken på Brynäs genomgick en större förändring under hösten/vintern 2015. Under våren 2016 kommer lekplatsen att kompletteras med en lekställning för de allra minsta barnen. Denna beräknas vara på plats under våren 2016. 

Kvarteret Runstenen
På den gamla macktomten på Södra Kungsgatan ska 94 bostäder byggas i vad som ska bilda nya kvarteret Runstenen. Byggstart blir tidigast sommaren 2015. Klicka på rubriken för mer information.

Projekt Norrlandet
Gävle kommun och Gästrike Vatten ska ansluta cirka 850 fastighter på Norrlandet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Den nyligen antagna översiktsplanen anger inriktningen för Norrlandets bevarande och utveckling. Projektet beräknas pågå till och med år 2017. Klicka på rubriken för mer information.

Gävle Strand
Gävles nyaste stadsdel Gävle Strand byggs etappvis och som boende här har du nära till centrum och stadens puls, såväl som havets avkopplande svall. Planen är att ett fullt utbyggt Gävle Strand ska omfatta cirka 1200 bostäder och kallas ”hemma” av cirka 2 500-3 000 personer. På Gävle Strand finns allt från lägenheter på 55 kvm, till villor med sex rum på 155 kvm. Klicka på rubriken för mer information.

Andersberg får en Stadsdelslekplats under 2016
Det kommer att bli en lekplats med temat rymden, där du som besökare kan komma att uppleva tyngdlöshet eller kanske gå på en rymdpromenad? 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-21

Utveckla Gävle

Här samlas markanvisningstävlingar och intresseinbjudningar för kommande bostadsområden. Klicka här för att läsa mer.