Du är här: 

Byggprojekt

I kommunen pågår det alltid nya planer och byggprojekt. Här ser du några av de projekt som är aktuella just nu.

Norrlandets kustled
Anläggning av Norrlandets kustled med gångstråk, möbler och utflyktsmål startar våren 2017.

Kungsbäck - bostäder
Inom området Kungsbäck pågår arbete med att sälja mark till byggherre som ska bygga bostäder. Området ligger intill högskolan i Gävle och kan omfatta 400 lägenheter, 300 av dem ska byggas som studentbostäder. Utöver bostäder kommer detaljplanen att möjliggöra en matbutik om ca 1000 kvm.

Södra Hemlingby - bostäder
Här planerar Samhällsbyggnad Gävle för ett helt nytt bostadsområde med cirka 550 bostäder söder om befintligt bostadsområde i Hemlingby. 

Lindbacka - bostäder
Nu byggs etapp 3, med 45 nya bostäder, nordväst om de redan byggda husen i Lindbacka. Byggnationerna väntas vara klara sommaren 2018.

Kvarteret Runstenen - bostäder
På Södra Kungsgatan byggs 94 bostäder i det nya kvarteret Runstenen.

Gävle Strand - bostäder
Ett fullt utbyggt Gävle Strand ska omfatta cirka 1200 bostäder och kallas ”hemma” av cirka 2 500-3 000 personer. På Gävle Strand finns allt från lägenheter på 55 kvm till villor med sex rum på 155 kvm.

Nya ställplatser för husbilar
Gästhamnens nya ställplatser för husbilar på Södra Skeppsbron. Totalt kommer det att finnas nio platser med tillgång till hushållsel mot avgift.

Kajrenovering längs Södra Skeppsbron
I samband med att Gävles nya gästhamn utvecklas kommer den befintliga spontkajen att renoveras. Ett promenadstråk anläggs också längs kajen på samma sträcka.

Norrlandet
Gävle kommun och Gästrike Vatten ska ansluta cirka 850 fastighter på Norrlandet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Projektet beräknas pågå till och med år 2017.

Ny lekplats i Andersberg
Den nya stadsdelslekplatsen byggs under hösten 2017 och får tema rymden.

Lekplatsen i Stadsträdgården - upprustningen fortsätter 
Lekplatsen renoverades delvis under 2015-2016. Under våren 2017 tas den äldre lekutrustning som fortfarande finns bort och ersättas med ny. Bland annat ersätts linbanan, lekhuset och den tillgänglihetsanpassade lekställningen.

Ersbo - industrigata
En industrigata med tillhörande vatten och avlopp, el, opto och fjärrvärme anläggs i Ersbo. Arbetet beräknas vara klart vecka 25. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-27

Utveckla Gävle

Här samlas markanvisningstävlingar och intresseinbjudningar för kommande bostadsområden. Klicka här för att läsa mer.