Du är här: 

Norrlandets kustled

Nu startar arbetet med att anlägga Norrlandets kustled. Norrlandets kustled är en vandringsled och kommer gå mellan Engeltofta och Harkskär, en sträcka på ca 20 km. Arbetet förväntas vara klart under 2018.

Varför gör vi det här?

  • Öka allmänhetens tillträde till stranden.
  • Ge fler människor möjlighet att ta del av Norrlandets intressanta natur och kultur.
  • Skapa intern kommunikationsled för boende och besökare.
  • Ge möjlighet till aktiviteter ord turistarrangeman inom området.

Vad kommer att göras?

  • Färdigställa gångstråket på befintlig VA-schakt.
  • Anlägga nya stråk för att binda ihop kustleden med redan befintlig väg.
  • Anlägga utflyktsmål längs kustleden.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-04

Norrlandets kustled

Här kan du se kustledens sträckning. Klicka här för att komma till kartan