Du är här: 

Översiktsplan Gävle kommun år 2030

Gävle växer och år 2030 har Gävle kommun 120 000 invånare. En fortsatt positiv befolkningsökning och samhällsutveckling innebär stora möjligheter och utmaningar för Gävle kommuns framtida utveckling.

I förslag till översiktsplan redovisar kommunen sin viljeinriktning för hur mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling ska ledas i en hållbar riktning.
Är du ny till begreppet översiktsplan? Läs mer här.

Tack för alla synpunkter!

Översiktsplanen befinner sig just nu i fasen Justering

Granskningstiden är nu avslutad och vi arbetar med att sammanställa alla inkomna yttranden. Därefter kommer kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ta del av inkomna yttranden och besluta kring behov av justering av förslag till översiktsplan. Översiktsplanen kommer efter eventuella revideringar tas upp för antagande hos kommunfullmäktige under hösten 2017.

Ta del av översiktsplanen för Gävle kommun

Använd följande knappar för att läsa om översiktsplanens övergripande delar. Hela förslaget hittar du här.

 

Ta del av vad som sades under samrådet

Under samrådet 19 okt - 31 december 2015 hölls ett antal aktiviteter och möten. Över 1200 synpunkter samlades även in från 400 olika aktörer och privatpersoner. Allt material från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen hittar du här.

Kontakta oss

Ulrika C Jonsson
Projektledare
ulrika.c.jonsson@gavle.se

Daniel E Andersson
Bitr. projektledare
daniel.e.andersson@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-07