Du är här: 

Översiktsplan Gävle kommun år 2030

Gävle växer och år 2030 har Gävle kommun 120 000 invånare. En fortsatt positiv befolkningsökning och samhällsutveckling innebär stora möjligheter och utmaningar för Gävle kommuns framtida utveckling.

Översiktsplanen visar Gävle kommuns viljeinriktning för hur kommunen ska utvecklas i riktning mot en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning fram till år 2030 och med utblick mot år 2050.

Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 11 december 2017. Den antagna översiktsplanen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan i slutet av december.

 

 

Kontakta oss

Ulrika C Jonsson
Projektledare
ulrika.c.jonsson@gavle.se

Daniel E Andersson
Bitr. projektledare
daniel.e.andersson@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-13