Ta del av förslaget och lämna synpunkter

Tack till alla inkomna synpunkter. Har du fler? Då tar vi gärna emot dem!

1200 idéer, frågor och åsikter från gävleborna om ett framtida Gävle kom in under hösten 2015. Nu finns ett förslag till Översiktsplanen för Gävle kommun 2030 presenterat och du har chansen att påverka det slutgiltiga beslutet. Ta del av förslaget och lämna din synpunkt i e-tjänsten, kom på något av de kommande ortsmötena (se lista nedan) eller delta i vår chattstund på facebook.com/gavlekommun. Vad är din hjärtefråga?

Öppet hus, presentation och frågestund

Hedesunda: 7/2 klockan 16:00 – 20:00, presentation och frågestund 18:30 - 19:30
Folkets Hus
S. Gävlevägen 35
810 40 Hedesunda
Se Facebookevenemang här. 

Stadsbiblioteket: 9/2 klockan 15:00 – 19:00, presentation och frågestund 17:30 - 18:30
Slottstorget 1, Gävle
Plats: Scenen
Se Facebookevenemang här.  

Forsbacka: 13/2 klockan 16:00–20:00, presentation och frågestund 18:30 - 19:30
Forsbacka bibliotek
Strömgatan 1
818 41 Forsbacka
Se Facebookevenemang här.  

Bergby: 16/2 klockan 16:00–20:00, presentation och frågestund 18:30 - 19:30
Bergby församlingshem
Vijvägen 29
817 40 Bergby
Se Facebookevenemang här.  

Förvaltningshuset: 9/3 klockan 16:00 – 20:00, presentation och frågestund 18:30 - 19:30
Kyrkogatan 22, Gävle
Plats: Amsterdam
Se Facebookevenemang här.  

Här kan du läsa vad som har sagts på tidigare möten/samråd 

Fasta utställningar för Översiktsplanen under perioden 25/1-31/3 2017

Norrsundet Fyren
Kvistholmsvägen 21
817 30 Norrsundet

Hedesunda bibliotek
Skolvägen 5
810 40 Hedesunda

Förvaltningshuset
Kyrkogatan 22, Gävle

Forsbacka Bibliotek
Strömgatan 1
818 41 Forsbacka

Bergby bibliotek
Bergbyvägen 10
817 40 Bergby

Stadsbiblioteket
Slottstorget 1, Gävle
Plats: Hillbomsalen