Du är här: 

Sätra 175:2 m.fl Kv. Ekorrbäret (del av)

Granskningstid
21 december 2016 – 25 januari 2017 

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i en till fyra våningar i den södra delen av Kv. Ekorrbäret. Detaljplanen möjliggör flerfamiljshus, gruppbostäder samt villor alt. parhus/radhus/kedjehus.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter med namn och adress till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 25 januari 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Emma Olofsson
Tel: 026-17 83 21