Åby 1:10 m.fl. Spikfabriken

Karta över Åby 1:10 m.fl

Detaljplan för bostäder

Samrådstid
18 november - 16 december 2016

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till bostadsändamål för att kunna möjliggöra för bostäder i ett område vid den gamla spikfabriken i Valbo. Detaljplanen möjliggör för cirka 25 radhus, parhus och friliggande villor.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 16 december 2016.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Emma Larsson
Telefon 026-17 83 26