Du är här: 

Andersberg 8:1 mfl, kv Startplattan

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-14

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att utöka förskolan Norrskensgårdens fastighet och byggrätt.

Norrskensgården byggdes 1975 för fyra avdelningar och är i behov av omfattande renovering alternativt ersättas med en större förskola. Behovet av förskoleplatser har ökat i stadsdelen vilket gör att förskolans kapacitet behöver utökas, både på kort och lång sikt.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-21

Kontaktperson
Emma Olofsson
Tel: 026-17 83 21