Brunn 4:55 m.fl. Åkarvägen

Översiktsbild Brunn 4:55 m.fl.

Detaljplan för bostad och kontor

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-20.

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att genomföra en ändring av ändamål på fastigheten Brunn 4:55 från allmänt ändamål till bostad- och kontorsändamål. Fastighetsägaren har ansökt om en ändring av detaljplanen för att ge fastigheten ett förändrat ändamål inför en framtida försäljning. Detaljplanen möjliggör en utökning av Brunn 4:55 för att möjliggöra för parkering inom den egna fastigheten.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-27

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11