Du är här: 

Brynäs 19:8 m.fl. "Godisfabriken" f.d. Läkerolområdet

Karta över Brynäs 19:8 m.fl.

Detaljplan för blandad stad

Samrådstid
24 maj 2017 – 21 juni 2017

Beskrivning
Syftet är att möjliggöra en tät funktionsblandad stadsbebyggelse med fokus på kulturmiljö och social- och miljömässig hållbarhet. I detaljplanen säkerställs områdets kulturmiljövärden genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. I övrigt tillåts en stor mångfald av verksamheter och bostäder i syfte att ge Godisfabriken ett nytt liv och innehåll. I nya kvarter styrs bebyggelsens placering, höjd, entrésituation och balkongutförande, i syfte att säkerställa bra boendekvaliteter. Planen säkerställer goda ljudnivåer och hantering av dagvatten i området. Detaljplanens ambition är att tillåta en stor variation i bebyggelsens utformning. Planen möjliggör ca 750 bostäder, en förskola, kommersiella verksamhetslokaler och nya offentliga rum. Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet.

Utställningslokaler
Stadshuset, Förvaltningshuset (Kyrkogatan 22) samt Stadsbiblioteket.

Välkommen på samrådsmöte
12/6 kl. 18:00 -20:00 i Godisfabrikens informationsbyggnad, Södra Skeppsbron 26 vid Läkerolskylten.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Det går även bra att maila synpunkter till: planer@gavle.se

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 21 juni 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-24

Kontaktperson
Elin Byström
Telefon 026-17 83 18