Du är här: 

Brynäs 51:9 m.fl. Kv Bygdekikaren

Karta över Brynäs 51:9 Kv Bygdekikaren

Detaljplan för bostäder

Granskningstid
22 november - 13 december 2016

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt och reglera utformning av komplementbyggnader samt att reglera utformningen och utseende av huvudbyggnadernas vind då de planeras inrymma lägenheter istället för förråd.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 13 december 2016.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-22

Kontaktperson
Emma Olofsson
Telefon 026-17 83 21