Du är här: 

Brynäs 92:4 m.fl. Kv. Storön och Piper

Brynäs 92:4 m.fl. Kv. Storön och Piper

Detaljplan för kontorsändamål

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-15.

Beskrivning
Detaljplanen omfattar kvarteren Storön och Piper på Brynäs.Planens syfte är att tillskapa en ny byggrätt för kontor i anslutning till befintlig trafikledningscentralpå Brynäs. Tillkommande byggnader ska hålla en hög arkitektoniskkvalité genom att anpassa sig till kringliggande tongivande bebyggelse.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-23

Kontaktperson
Josef Rundström
Telefon 026-17 83 79