Del av Kungsbäck 2:10 m.fl.

Planområde

Program till detaljplan omfattande del av Kungsbäck 2:10 m.fl.

Samrådstid
18 oktober 2017 - 13 november 2017

Beskrivning
Syftet med programmet är att klarlägga kommunens mål för området och utreda förutsättningarna för kommande detaljplanering. Programmet ska även möjliggöra att Kungsbäcksområdet utvecklas till en blandstad med både bostäder och icke störande verksamheter, som på sikt blir en naturlig del av centrala Gävle.

Utställningslokaler
Stadshuset, Förvaltningshuset (Kyrkogatan 22) samt Stadsbiblioteket.

Samrådsmöte
Den 19 oktober kl 18:00 kommer ett samrådsmöte äga rum i Förvaltningshuset, lokal Amsterdam, Kyrkogatan 22, där programmet kommer att presenteras av ansvariga politiker och tjänstemän.

Lämna synpunkter
Digitalt till  kommunstyrelsen märkt med Kungsbäck eller 15KS255.

Synpunkter kan även skickas in till:
Gävle kommun
Kommunstyrelsen
801 84 Gävle

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 13 november.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-10

Kontaktperson
Projektutvecklare Petter Jonegård
Telefon 026-17 83 32