Du är här: 

Del av Sätra 108:8 m.fl. Gävletravet

Del av Sätra 108:8 m.fl. Gävletravet

Detaljplan för trav, bostäder, centrum m.m.

Samrådstid
29 juni 2017 – 25 augusti 2017

Beskrivning
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Gävletravet genom att tillåta verksamheter för trav, centrumändamål, hotell och konferens samt bostäder. Detaljplanen bidrar till ett förverkligande av stadsdelen Gavlehov som binder ihop Sätra, Stigslund och centrum med både arenor, bostäder och service.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte har framfört sina synpunkter under samrådet eller vid den kommande granskningen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 25 augusti 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-28

Kontaktpersoner
Miljöutredare Ann-Sofi Dahlqvist
Telefon 026-17 83 66

Projektutvecklare Petter Jonegård
Telefon 026-17 83 32