Du är här: 

Del av Sätra 114:1 m.fl. Nya Prolympia

Karta över området Del av Sätra 114:1 m.fl. Nya Prolympia

Detaljplan för skola och besöksanläggning

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-14

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation av en ny skola för Prolympia väster om GTK-hallen samt att möjliggöra nya ytor för tennisbanor i anslutning till GTK-hallen (flytt av befintliga utomhusbanor).

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-21

Kontaktperson
Petter Jonegård
Telefon 026-17 83 32