Forsby 1:202 Ribacksvägen 1

Karta över Forsby 1:202

Detaljplan för bostadsändamål

Granskningstid
16 maj 2017 - 29 maj 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändning från lantbruksändamål (L) till bostadsändamål (B) på delar av fastigheten Forsby 1:202 och medge en ny bostadsbyggnad som ersätter befintliga uthus längs med Ribacksvägen.

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5kap. 6 §).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 29 maj 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-15

Kontaktperson
Josef Rundström
Telefon 026-17 83 79