Forsby 1:202 Ribacksvägen 1

Karta över Forsby 1:202

Detaljplan för bostadsändamål

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-21.

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändning från lantbruksändamål (L) till bostadsändamål (B) på delar av fastigheten Forsby 1:202 och medge en ny bostadsbyggnad som ersätter befintliga uthus längs med Ribacksvägen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-28

Kontaktperson
Josef Rundström
Telefon 026-17 83 79