Du är här: 

Fredriksskans 2:8 - Terminal Kemi

Planområdet

Detaljplan för hamn, del av Fredriksskans 2:8, Terminal Kemi

Detaljplanen antogs av byggnads- och miljönämnden 2015-02-18
och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggning av en terminal för flytande naturgas (LNG) och övriga byggnader knutna till verksamheten i Gävle Hamn. Vattenområdet fylls ut och blir en ny pir.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-10-25

Kontaktperson
Ulrica Olsson, planchef
Telefon 026-17 83 76