Hemsta 11:11 m.fl. Kv. Sågen

Karta över Hemsta 11:11

Detaljplan för kontor, verksamheter och detaljhandel (ej livsmedel)

Granskningstid
10 maj 2017 – 24 maj 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter, kontor och detaljhandel (ej livsmedel) på fastigheterna Hemsta 11:11 och 15:7.

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5kap. 6 §).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 24 maj 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-09

Kontaktperson
Sara Andersson
Telefon 026-17 83 47