Hemsta 11:11 m.fl. Kv. Sågen

Karta över Hemsta 11:11

Detaljplan för kontor, verksamheter och detaljhandel (ej livsmedel)

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-21.

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter, kontor och detaljhandel (ej livsmedel) på fastigheterna Hemsta 11:11 och 15:7.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-28

Kontaktperson
Sara Andersson
Telefon 026-17 83 47