Du är här: 

Holmsund 12:10 m.fl. Kapellvägen

Karta över planområde

Detaljplan för bostad och teknisk anläggning

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-20.

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att byggnaden som inrymde den tidigare transformatorstationen på fastigheten Holmsund 12:11 ska kunna användas som förrådsbyggnad tillhörande den privata bostadsfastigheten Holmsund 12:10. Detta möjliggörs genom att användningen på denna yta ändras från teknisk anläggning till bostadsändamål. Detaljplanen innehåller även skydd av kulturvärden.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-27

Kontaktperson
Sara Andersson
Telefon 026-17 83 47