Du är här: 

Järvsta 16:6 m.fl. Järvstagläntan

Järvsta 16:6 m.fl.

Detaljplan för bostadsändamål

Samrådstid
24 november 2017 - 15 december 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa ett bostadsområde med hög flexibilitet och som möjliggör ett varierat bostadsområde med enbostadshus, radhus, parhus eller kedjehus i Järvsta.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 15 december 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-23

Kontaktperson
Josef Rundström
Telefon 026-17 83 79