Du är här: 

Järvsta 16:9 m.fl. väster om Mårtsbovägen

Översiktsbild Järvsta 16:9 m.fl.

Ändring av detaljplan

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-20.

Beskrivning
Detaljplaneändringens syfte är att i första hand ta bort regleringen av byggnadshöjd för huvudbyggnader (bostadshus). Regleringen av antal våningar finns kvar i gällandedetaljplan. Utan angiven byggnadshöjd skapas större flexibilitet, bl.a. kan huvudbyggnad placeras med antingen långsida eller gavel mot gata. I och med ändringen tas även några andra bestämmelser bort som har koppling till utformning och placering av bebyggelsen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-27

Kontaktperson
Emma Olofsson
Telefon 026-17 83 21