Markheden 2:10 Skommarsbacken

Markheden 2:10

Ändring av detaljplan

Samrådstid
21 november 2017 - 12 december 2017

Beskrivning
Detaljplaneändringen syftar till att ge samtliga bostadsrättsinnehavare möjlighet att glasa in balkong eller uppföra tak eller uterum vid uteplats och samtidigt skapa en enhetligbebyggelseutformning för uterum.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast sista dagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 12 december 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-20

Kontaktperson
Holger Nilsson
Telefon 026-17 24 34