Norr 19:5 m.fl. Kv. Masten

Karta över Norr 19:5

Detaljplan för bostäder och centrumändamål

Samrådstid
27 mars 2017 - 17 april 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, centrumändamål inklusive kontor, allmän plats gata samt att skydda kulturhistoriskt intressant relief. Befintlig byggnad består idag av garage i källarplan, kontorslokaler i bottenplan och bostäder i våningarna ovan. Tomma kontorslokaler kommer byggas om till lägenheter och ger ett tillskott med 12 lägenheter i centralt läge.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§). Fastighetsägare har ansvar för att informera eventuella bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till.
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 17 april 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Sara Bylund
Telefon 026-17 93 21