Norrlandet 1:1 Storsand

Planområdet

Detaljplan för bostäder m.m. Norrlandet 1:1 m.fl. Storsand

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-23 och har därefter överklagats med anledning av det enskilda huvudmannaskapet, nya bostadsfastigheter med tillhörande anslutningsväg och dagvattenhanteringen. Överklagan kommer nu hanteras vidare av Mark- och miljödomstolen.

Beskrivning
Syftet med detaljplanen för Storsand är att skydda kulturmiljövärden för befintliga bostäder och att möjliggöra för 8 nya bostadsfastigheter enligt den fördjupade översiktsplanen för Norrlandet.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-29

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11