Norrlandet 1:1 Storsand

Planområdet

Detaljplan för bostäder m m, Norrlandet 1:1 m fl, Storsand

Granskningstid 
21 december 2016 - 25 januari 2017

Beskrivning
Syftet med detaljplanen för Storsand är att möjliggöra för ca 8 nya bostäder samt skydda natur- och kulturmiljövärden enligt den fördjupade översiktsplanen för Norrlandet.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter med namn och adress till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 25 januari 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11