Norrlandet 2:1 - Arla

Planområdet

Detaljplan för bostäder m m, Norrlandet 2:1 m fl, Arla.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-16 och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Beskrivning
Syftet med detaljplanen för Arla är att skydda kulturmiljövärdena för befintliga bostäder, hantera trafiksituationen, och att möjliggöra för ca 8 nya bostäder enligt den fördjupade översiktsplanen för Norrlandet.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-13

Kontaktperson
Planingenjör Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11

Kommunantikvarie Lena Boox 
Telefon 026-17 83 19