Norrlandet 2:1 Gröndal

Planområdet

Detaljplan för bostäder m m, Norrlandet 2:1 m fl, Gröndal

Granskningstid
4 juli - 12 september 2016

Beskrivning
Syftet med detaljplanen för Gröndal är att skydda kulturmiljövärdena för befintliga bostäder och att möjliggöra för ca 5 nya bostäder enligt den fördjupade översiktsplanen för Norrlandet.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter med namn och adress till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 12 september 2016.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Planingenjör Sari Svedjeholm
Telefon 026-17 96 98

Kommunantikvarie Lena Boox 
Telefon 026-17 83 19