Norrlandet 2:1 Gröndal

Planområdet

Detaljplan för bostäder m.m. Norrlandet 2:1 m.fl. Gröndal

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-23 och har därefter överklagats med anledning av huvudmannaskapet för vägar. Överklagan kommer nu hanteras vidare av Mark- och miljödomstolen.

Beskrivning
Syftet med detaljplanen för Gröndal är att skydda kulturmiljövärdena för befintliga bostäder och att möjliggöra två nya bostadsfastigheter.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-29

Kontaktperson
Planingenjör Sari Svedjeholm
Telefon 026-17 96 98

Kommunantikvarie Lena Boox 
Telefon 026-17 83 19