Norrlandet 3:1 Kristinelund

Planområdet

Detaljplan för bostäder m m, Norrlandet 3:1 m fl, Kristinelund

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-17
och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Beskrivning
Syftet med detaljplanen för Kristinelund är att skydda kulturmiljövärdena för befintliga bostäder och att möjliggöra ca 5 nya bostäder enligt intentionerna i Översiktsplan Norrlandet 2012.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Ulrica Olsson, planchef
Telefon 026-17 83 76