Nyvall 4:2 m.fl. Bomhus glas

Karta Nyvall 4:2

Detaljplan för verksamhet och bostad

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av fastigheten Nyvall 4:2. Nuvarande verksamhet på fastigheten är trångbodda och har behov av ytterligare lagerlokaler. Befintliga bostäder, vilka haft stöd i den tidigare detaljplanen, bibehålls.

Planförslaget innebär att mark betecknad som allmän plats - park norr om befintlig fastighet övergår till kvartersmark för att möjliggöra en utökning av byggnader inom fastigheten.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-03-29

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17  83 11