Du är här: 

Skogmur 3:1 m fl, Ersbo syd, etapp 2

Planområdet

Detaljplan för industri, verksamhet och kontor

Samrådstid
4 juli - 4 september 2016

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo-Skogmur söder ut. Planområdet är idag oexploaterat och förutsättningarna finns att skapa stora attraktiva byggrätter med flexibel markanvändning och tillgång till goda kommunikationer. 

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter med namn och adress till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 4 september 2016.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-10-25

Kontaktperson
Emma Larsson
Telefon 026-17 83 26