Du är här: 

Skogmur 3:1 m.fl. Ersbo syd etapp 2

Planområdet

Detaljplan för industri, verksamhet och kontor

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-19

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo-Skogmur söder ut. Planområdet är idag oexploaterat och förutsättningarna finns att skapa stora attraktiva byggrätter med flexibel markanvändning och tillgång till goda kommunikationer. 

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-26

Kontaktperson
Emma Larsson
Telefon 026-17 83 26