Söder 4:3 Kv. Stensalen

Karta Söder 4:3

Detaljplan för bostad

Granskningstid
12 april 2017– 26 april 2017

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra att befintlig fastighet, Söder 4:3 kan delas. Fastigheten omfattas av en tomtindelning, en plan som bestämmer hur kvarteret ska indelas i fastigheter vilket inte tillåter delning. För att upphäva tomtindelningen behöver en ny detaljplan upprättas. Planområdet ligger i centrala Gävle längs Slottsträdgårdsgatan som ligger längs Gavleån.

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5kap. 6 §).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 26 april 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Johanna Sundqvist
Telefon 026-17 83 14