Söder 4:3 Kv. Stensalen

Karta Söder 4:3

Detaljplan för bostad

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-17.

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra att befintlig fastighet, Söder 4:3 kan delas. Fastigheten omfattas av en tomtindelning, en plan som bestämmer hur kvarteret ska indelas i fastigheter vilket inte tillåter delning. För att upphäva tomtindelningen behöver en ny detaljplan upprättas. Planområdet ligger i centrala Gävle längs Slottsträdgårdsgatan som ligger längs Gavleån.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-30

Kontaktperson
Johanna Sundqvist
Telefon 026-17 83 14