Södertull 10:4 Birkagatan 7

Södertull 10:4

Detaljplan för bostad med utökad byggrätt

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-19

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Södertull 10:4. Planen syftar även till att reglera byggnaders placering och avstånd till gata. Detta för att följa områdets manér kring relationen mellan byggnad och friyta. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-27

Kontaktperson
Sara Bylund
Telefon 026-17 93 21