Du är här: 

Stigslund 6:1 m.fl. Kv. Klippet, Lasset och Vältan

Karta över Stigslund 6:1 m.fl

Detaljplan för bostadsändamål

Samrådstid
11 april 2017 - 9 maj 2017

Beskrivning
Planens syfte är att se över byggrätten inom kvarteren Klippet, Lasset och Vältan i Stigslund för att skapa en detaljplan som bättre överensstämmer med verkligheten.

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till detaljplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Boende i området bjuds in till ett samrådsmöte (öppet hus) i Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22, tisdag 25:e april kl. 16-19. Då finns tjänstemän från kommunen på platsför att svara på frågor om detaljplaneförslaget.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 9 maj 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Kontaktperson
Sara Andersson
Telefon 026-17 83 47