Du är här: 

Stigslund 6:1 m.fl. Kv. Klippet, Lasset och Vältan

Karta över Stigslund 6:1 m.fl

Detaljplan för bostadsändamål

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-20.

Beskrivning
Planens syfte är att se över byggrätten inom kvarteren Klippet, Lasset och Vältan i Stigslund för att skapa en detaljplan som bättre överensstämmer med verkligheten.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-27

Kontaktperson
Sara Andersson
Telefon 026-17 83 47