Du är här: 

Strömsbro 4:1, Tallbackens skola

Strömsbro 4:1

Detaljplan för skola

Samrådstid
24 februari – 20 mars 2017

Beskrivning
Det finns ett utökat behov av platser inom Strömsbro skolenhet vilket gör att skolans kapacitet behöver utökas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny- och tillbyggnad av Tallbackens skola.

Ny- och tillbyggnationerna hindras idag av att gällande plan endast tillåter byggnader i en våning. Avsikten är att skolan ska byggas ut i olika etapper för att på sikt bli en två-parallellig F-6 skola.

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 20 mars 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-03-23

Kontaktperson
Johanna Sundqvist
Telefon 026-17 83 14