Du är här: 

Strömsbro 4:1 Tallbackens skola

Strömsbro 4:1

Detaljplan för skola

Granskningstid
21 april 2017 – 5 maj 2017

Beskrivning
Planområdet är beläget i norra delen av stadsdelen Strömsbro, ca 4 km nordöst om Gävles stadskärna. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för Tallbackens skola för att möjliggöra ny- och tillbyggnad av skolan. Avsikten är att skolan ska byggas ut i olika etapper för att på sikt bli en två-parallellig F-6 skola.

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5kap. 6 §).

Lämna synpunkter
Skicka dina skriftliga synpunkter till:
Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

Du kan också använda formuläret för synpunkter

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 5 maj 2017.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-20

Kontaktperson
Johanna Sundqvist
Telefon 026-17 83 14