Strömsbro 7:1 Vretbacka

Planområdet

Detaljplan för bostadsändamål, Strömsbro 7:1, Vretbacka

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-08-24 och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder i mindre flerfamiljshus och/eller radhus.

Det aktuella planområdet är i översiktsplanen utpekat som utvecklingsområde för bostäder. Inför planarbetet har en förfrågan om att uppföra mindre flerfamiljshus i två plan eller radhus samt att köpa del av fastigheten Strömsbro 7:1 inkommit till samhällsbyggnad Gävle.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-18

Lämna synpunkter

Under granskningstiden kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Formulär för synpunkter

Kontaktperson
Josef Wårdsäter
Telefon 026-17 96 18