Du är här: 

Vallbacken 2:5 - Husmansgluggen

Planområdet

Detaljplan för handel, del av Vallbacken 2:5, Husmansgluggen

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-14

Beskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att befintlig kioskverksamhet som idag har ett tidsbegränsat bygglov får finnas kvar på platsen.

Verksamheten är belägen på mark som är betecknad som allmän plats – GATA och har funnits på platsen i snart 20 år med ett tidsbegränsat bygglov, vilket inte går att förlänga längre från och med 2018. Detaljplan upprättas för att ändra ändamål till Handel för att möjliggöra att verksamheten fortlöper på platsen. 

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-21

Kontaktperson
Jimmy Ullermo
Telefon 026-17 83 11