Du är här: 

Livsmedel och hälsa

Gävle kommun kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Bland annat kontrolleras industrier, butiker, restauranger, torg- och gatuhandel. Det finns krav på dig som företagare i livsmedelsbranschen att registrera din verksamhet och bedriva egenkontroll.

Du som privatperson kan göra mycket för att hantera din mat säkrare i hemmet. Tips och råd har bland annat tagits fram av Livsmedelsverket, Konsumentverket, Livsmedelssverige, Astma- och allergiförbundet och Jordbruksverket.

Gävle kommun arbetar även med hälsoskyddsfrågor som rör inomhusmiljöproblem (till exempel buller, fukt, mögel, radon, lukter och legionella), enskilda avloppsanläggningar, luft- och vattenkvalitet, strålning samt djurhållning inom detaljplanelagt område.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-03

Årets cesiumhalter

Provtagningarna 2011 visar på mycket låga halter i lingon och blåbär. Halterna i gul kantarell är högre men ligger långt under gällande gränsvärde. Ta del av resultatet