Du är här: 

Testa din klimatpåverkan med Klimatkontot

Klimatkontot, hur klimatsmart är du?

Hur klimatsmart är du? Ta reda på hur stor klimatpåverkan du som gävlebo har och få tips på hur du kan minska din miljöpåverkan.

Genom att fylla i dina konsumtionsvanor inom områden som bostad, mat, resor och övrigt som shopping och återvinning får du reda på hur mycket växthusgaser du släpper ut per år. Du får även förslag vad du kan göra för att minska dina utsläpp.
Fyll i dina konsumtionsvanor på Klimatkontot.

Vem står bakom Klimatkontot?

Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-08

Länk till klimatkontots webbplats