Du är här: 

Enskilda avlopp

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan förorena din egen eller dina grannars vattenbrunnar. Det kan också påverka badvattenkvalitén och bidra till att sjöar och vattendrag växer igen.

Generellt kan man säga att en avloppsanläggning ska bestå av slamavskiljning (trekammarbrunn) med efterföljande reningssteg, till exempel i form av en infiltration. Det finns även andra lösningar, så som markbädd och minireningsverk. Att släppa ut avloppsvatten räknas som en så kallad miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.  

Lagstiftningen kring avlopp har ändrats mycket sedan de första sommarhusen byggdes. Är ditt enskilda avlopp byggt 1987 eller tidigare så är det hög tid att åtgärda avloppet. Från och med 1987 förändrades sättet att bygga avlopp från att ha varit en kvittblivning till att vara ett reningssteg i mark. Det finns dock undantag, både före och efter 1987.

Behöver du tillstånd eller anmälan

För att få anlägga ett enskilt avlopp eller att få ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunen. Tillståndet anger var anläggningen ska placeras och vilken teknik som ska användas. Tillståndet förenas med villkor. Det är straffbart att anlägga ett avlopp utan tillstånd.

Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Gävle kommun krävs det tillstånd för att installera andra typer av toaletter än vattentoaletter till exempel olika typer av torrtoaletter. Det krävs också tillstånd för att anlägga en avloppsanläggning för bad, disk, tvättvatten i stora delar av kommunen (se karta i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna). 

Handläggningsprocessen

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra ta del av handläggningsprocessen. Nedan finner du information om hur handläggningen går till, vad det kostar och hur lång tid det tar. Du får även veta vad du behöver bidra med och vilken service vi erbjuder.
Enskilt avlopp - så fungerar det

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-08