VA-planering

Gävle kommun och Gästrike Vattens VA-planering syftar till att möjliggöra en långsiktig planering av dricksvatten, spillvatten- och dagvatten samt att skapa en hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjning i kommunen.

VA-planeringen sträcker sig till år 2030 med utsikt mot år 2050 och innehåller:

  1. VA-översikten utgör ett underlag som informerar om omvärldsfaktorer, förutsättningar, nuläge samt framtida utvecklingar.
  2. VA-Strategin beskriver de prioriteringsgrunder, strategiska vägval och konsekvenser som ligger till grund för kommande VA-plan.
  3. VA- planen omsätter de beslutade vägvalen och prioriteringarna till handlings- och åtgärdsplaner. VA-planen beslutades i kommunfullmäktige 20 juni 2016.

Vilka projekt är på gång?

23 maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att godkänna den reviderade Utbyggnads- och anslutningsplanen. Planen beskriver de områden inom Gävle kommun som ska prioriteras fram till år 2022. Planen grundar sig i de krav som finns från lagstiftningen (2006:412)  att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Klicka på följande områden för mer information:

Utöver de sex områdena planeras även utredningar för andra prioriterade omvandlingsområden. Dessa är:

  • Sikvik och Hakudden, utredning 2016
  • Mårdäng utredning 2017
  • Furuvik, utredning 2017
  • Axmar, utredning 2018

Ordlista

Vissa ord kan behövas förklaras närmare. Gå till vår ordlista för att läsa om olika ord med förklaringar som ofta förekommer i vatten- och avloppsfrågor.

Informationstillfällen

Under arbetets gång kommer varje berört område informeras via öppna möten.

Kontakt

Samhällsbyggnad Gävle
tel. 026-17 80 00 eller samhallsbyggnad@gavle.se

Gästrike Vatten
tel. 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-08

Få svar på dina frågor om planerade VA-projekt

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om planerade VA-projekt. Frågor och svar


Översiktskartan beskriver de områden där kommande VA-arbeten planeras. Klicka för att förstora kartan.