Du är här: 

Anpassningar av lokaler och skolgård

Anpassningarna av lokaler och skolgård för att bättre passa de yngre elevernas behov går enligt tidsplan. Nya toaletter byggs på fritidshem A, B och D, en ny gemensam slöjdsal för alla slöjdinriktningarna (trä, textik och metall) har skapats och alla klasser kommer att få grupprum i direkt anslutning till det egna klassrummet. Skolgården har fått nya lekbodar, nya lekställningar samt nya cykelställ. Inom kort kommer två nya fotbollsplaner att iordningställas.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-12